In de serie "Geest van de aarde" ontdekt de kijker een vluchtigheid die spreekt in het samenvoegen van blijvende printen van vergankelijk blad, met fossiele vormen, gezet in steen, maar toch voorbijgegaan.
De werken brengen de fragiliteit van onze omgeving onder de aandacht en spreken van gevoel, samenhang en spanning.

Op drift en Spinsel I Geest van de aarde: Spinsel II, detail patched life to light detail